Avís Legal

1. Informació General

Una oportunidad como los demás amb CIF núm. G65004046 i domicili avd/Bejar nº5 2º-1º Teléfono: 625757201
Adreça de correu electrònic:unaoportunidad.auop@gmail.com.

2. Objecte

La present pàginaweb (www.auop.org), propietat de Una oportunidad como los demás (en adelante, AUOP), ha estat creada i dissenyada per donar promoure i informar dels seus serveis i projectes.
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris i clients, de manera que, l’accés i ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions esmentades Generals incloses en aquest Avís Legal.
És per això que, Una oportunidad como los demás, recomana que el client les llegeixi detinguda i atentament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l’esmentada pàgina web ja que aquestes poden patir alguna / es modificacions.
En aquest sentit, Una oportunidad como los demás es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3. Accés a la web

L’Usuari i / o client pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte.
D’altra banda,Una oportunidad como los demás manifesta que requereix que la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no li correspon, de manera que l’accés pot ser suspès, cancel · lat o resultar inaccessible per motius tècnics .
Además, Una oportunidad como los demáses reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.
Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.
En conseqüència, Una oportunidad como los demás No garanteix la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en cas que es presentin les causes esmentades, de manera que en cap moment, no puguin exigir responsabilitats a Una oportunidad como los demás en aquest sentit.

4. -Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis queUna oportunidad como los demás posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.
L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els productes per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet.
En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís ja que strong>Una oportunidad como los demás no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.
L’usuari que contracti a través del web manifesta ser major d’edat i disposar de capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals de compra al contractar amb Una oportunidad como los demás i ha d’acceptar de forma expressa i sense excepcions que l’L’accés al web i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat.

 

SIGUENOS

en las redes sociales

www.auop.org